Taxă de vizitare muzeu

- adulți - 16 lei
- preșcolari, elevi - 4 lei
- studenți, grup adulți - 8 lei

Taxă de fotografiere și filmare: 10 lei

Bine ați venit!

Istoric

Constituirea colecţiei de artă la Piatra-Neamţ este legată de activitatea lui Constantin Matasă (1878-1971), preot, arheolog, memorialist, care după înfiinţarea Muzeului Arheologic în 1934 s-a preocupat de înfiinţarea unor secţii noi în cadrul acestei instituţii. Astfel, ca urmare a eforturilor sale, la 17 octombrie 1960, Ministerul Culturii aprobă înfiinţarea secţiei de artă pe lângă Muzeul Arheologic şi începe acţiunea de colectare şi achiziţionare a materialului pentru constituirea fondului de bază muzeistic. Această activitate a fost coordonată de pictoriţa Iulia Hălăucescu (1924-2007) şi de soţul său Petronius Hălăucescu (1920-2007), numit custode al Colecţiei de Artă.

Primele lucrări primite ca donaţii din partea Fondului Plastic Bucureşti şi a Uniunii Artiştilor Plastici din România au fost expuse într-o sală a Muzeului Arheologic. Ca urmare a interesului manifestat de vizitatori, în anii următori, paralel cu demersurile făcute pentru obţinerea unui local propriu, s-a urmărit creşterea colecţiei prin achiziţionarea unor lucrări semnate de artiştii nemţeni din perioada modernă, postmodernă şi contemporană: C. D. Stahi (1844-1920), Aurel Băeşu (1896-1928), Lascăr Vorel (1879-1918), Aurelia Vasiliu-Ghiaţă (1896-1992), Simona Vasiliu-Chintilă (1928-2009), Iulia Hălăucescu (1924-2007), Eugen Crăciun (1992-2001), Pompiliu Clement (1923-1985).

Înfiinţată în 1980 cu statutul de Muzeu de Artă şi având la bază colecţia deschisă în 1960, instituţia funcţionează într-o clădire construită în 1930, integrată armonios în perimetrul Curţii Domneşti din Piatra-Neamţ, dominată de ctitoriile lui Ştefan cel Mare. Patrimoniul artistic al muzeului se valorifică prin expoziţia permanentă care prezintă o viziune panoramică asupra evoluţiei artelor vizuale româneşti (pictură, grafică, sculptură, tapiserie) şi prin expoziţiile temporare (tematice, retrospective, aniversare).

Creşterea numărului de lucrări s-a făcut prin donaţii, transferuri fără plată şi achiziţii. Una dintre donaţiile importante estea medicului, profesor universitar Paul Gotcu (1898-1981), medic militar şi al Casei Regale, un mare colecţionar de artă, prieten al artiştilor din perioada interbelică. În 1970 acesta a dăruit oraşului Piatra-Neamţ, prin instituţia muzeală opere semnate de N. Tonitza (1886-1940), Gh. Petraşcu (1872-1949), Francisc Şirato (1877-1935), Vladimir Frimu (1900-1967). Alte donaţii importante aparţin artistelor nemţene Aurelia Vasiliu-Ghiaţă, Iulia Hălăucescu şi Simona Vasiliu-Chintilă.

Istoricul clădirii

Clădirea în care funcţionează Muzeul de Artă a fost construită în 1930 cu destinaţia de şcoală primară (Şcoala primară nr. 1 de băieţi „Lascăr Catargi”) prin „sârguinţa şi ajutorul lui G. V. Măcărăscu, deputat, primar fiind V. Ioaniu”, aşa cum se consemnează pe placa de marmură dezvelită la 1 decembrie.

Arhitecţii care au proiectat-o au fost Roger Bolomey şi Fr. Droz, constructorul Carol Zani iar sculptorul decorator, Vicenzo Puschiasis.

Fiind situată în centrul istoric al oraşului, în imediata apropiere a ctitoriilor muşatine (biserica „Sf. Ioan” şi turnul-clopotniţă ridicate de domnitorul Ştefan cel Mare), precum şi a altor două instituţii muzeale din cadrul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ (Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni şi Muzeul de Etnografie), construcţia are un stil arhitectonic de inspiraţie tradiţională: armonie în proporţii, gust şi măsură în decorare şi o remarcabilă grijă pentru funcţionalitate.

Sobrietatea clădirii este atenuată de modul în care au fost decorate faţadele, alternându-se materialul (piatra şi cărămida), ferestrele terminate semicircular la primul nivel cu cele dreptunghiulare, lacel de-al doilea. Arhitecţii au integrat armonios construcţia spiritului locului de amplasare. Au folosit brâuri de piatră cioplită şi din cărămidă roşie, ocniţe specifice arhitecturii tradiţionale şi preluate la decorarea bisericilor moldoveneşti, discuri ceramice smălţuite, colorate în culori primare.

În anii 2010-2011, Muzeul de Artă a cunoscut ample lucrări de restaurare, în cadrul proiectului: Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra-Neamț.